Die storie van G.G. Cillie se huis

Die storie van G.G. Cillie se huis

 

Hierdie pragtige gewelhuisie wat agter Metanoia en Heemstede staan, is gebou deur ‘n bekende Stellenbosser, en sy buurman was ook ‘n legende…

Prof G. G. Cillié en mnr. Paul Roos het destyds langs mekaar gewoon in twee identiese huise in Van Riebeeckstraat. Al die erwe in the straat (vandag Heemstede se grasperk) het soortgelyke huisies gehad – groot tuine afgegrens deur die meulsloot en met ‘n uitsig op die berge. Die gewelhuisie op die foto het aan Prof Cillié behoort, maar sy buurman Paul Roos s’n lanksaan is intussen gesloop.

Daar word vertel (in die boek van Annie Hofmeyer) dat GG Cillie, terwyl hy eendag besig was om klas te gee aan ‘n groep studente, een keer in die middel van ‘n lesing onderbreek is. Die besoeker was sy vriend Paul, rektor van die Gimnasium. Paul Roos het in die middel van die dag onthou dat sy buurman verjaar, en wou hom summier gelukwens. Hy het hom na die opvoedkundegebou gehaas en met ‘n glimlag en uitgestrekte hand na die dosent gestap, hom gelukgewens en voor die hele klas breedvoerig voorspoed met die nuwe jaar toegewens, alles sonder om te blik of bloos voor die starende studente.

Prof Cillié se seun, ook G.G. Cillié (1910 – 2000) was ‘n akademikus soos sy pa en het onder meer Astronomie studeer by Oxford en Harvard! – lees meer oor hom by www.stellenboschwriters.com.

Die Universiteit van Stellenbosch het amper 100 jaar terug onstaan, in 1819. Die instansie was oorspronklik die Victoria College, ‘n iets waaroor ek in ‘n volgende blog bietjie kan vertel…

Gawie Cillié was een van die eerste studente wat die Higher Teachers’ Certificate by hierdie kollege voltooi het. Hy het as seun op ‘n plaas grootgeword, in Rhebokskloof, Wellington, maar het die plaaslewe opgegee om ‘n opvoeder te wees. Na sy Baccalareus graad by die College het hy ‘n paar jaar skoolgehou op Cradock en later in Franschhoek. Later is hy oorsee om verder te studeer – eers by die Universiteit van Edinburg in Skotland en later in Strasbourg, Duitsland.

Die fakulteit van opvoedkunde word die GG Cillié gebou genoem
Die fakulteit van opvoedkunde word die GG Cillié gebou genoem

G.G. Cillié het uiteindelik teruggekeer na Stellenbosch waar hy aangestel is as hoof van klassieke tale. Toe die Victoria kollege ‘n paar jaar later in die volwaardige Universiteit verander, was daar ‘n totaal van 558 studente en 42 dosente (Stellenbosch 3 eeue). Prof Cillié het die akademiese toespraak gelewer by die opening. By die nuwe universiteit is hy aangestel as die dekaan van opvoedkunde en later as die rektor (van 1919 tot 1925) .

Tussendeur het hy groentetuin gemaak in Van Riebeeckstraat, sy sewe kinders opgevoed, en sy vrou ondersteun met haar werk by die A.C.V.V. Annie Hofmeyer skryf dat die bruggie oor die meulsloot in gemeenskaplike besit was van Prof Cillié en Paul Roos. Ek wonder of dit hierdie een was…

img_0105

————–lééf Stellenbosch———–

Artikel en fotos: Y Coetsee 2016
Bronne: Stellenbosch Drie eeue (1979),
Van Riebeeckstraat, Stellenbosch (noordekant), Annie Hofmeyer (1990).

English

This beautiful gable house, hidden at the back of Metanoia and Heemstede, was built by a famous Stellenbosser, and his neighbour was also a legend…

Prof G.G. Cillié and mr. Paul Roos lived as neighbours in two identical houses in Van Riebeeck Street. Most of the houses in this street (today Heemstede’s lawns) had similar layouts – large gardens bordered by the meulsloot and with a view on the mountains. The gabled house in the picture belonged to Prof Cillié, but Paul Roos’s next door was demolished.

In one anecdote (from the book by Annie Hofmeyr), G.G. Cillié was busy teaching at the university one day when his lecture was interrupted by a visitor at the door. It was his friend Paul Roos, rector of the gimnasium, arriving unannounced. Paul Roos had remembered it was his neighbour’s birthday and rushed to the education faculty to congratulate him. Walking up to the lecturer with a big smile and outstretched hand, Paul Roos leisurely started wishing him a prosperous year, without flinching at the staring students.

Prof Cillié ‘s son, also G.G. Cillié (1910 – 2000) was an academic like his father, and studied (among other things), Astronomy at Oxford and Harvard! – read more about him at www.stellenboschwriters.com.

Stellenbosch’s University was established almost 100 years ago, in 1819. The institution was originally called the Victoria College, something I will write about in a future blog…

Gawie Cillié was one of the first students to complete the Higher Teachers’ Certificate at this college. He grew up on a farm in Rhebokskloof, Wellington, but exchanged the rural life for one as an educator. After his Baccalareus degree at the College, he taught for a few years, first at a school in Cradock and later in Franschhoek. Later he went oversees for further studies – first at the University of Edinburgh in Scotland, and later in Strasbourg in Germany.

 

Die fakulteit van opvoedkunde word die GG Cillié gebou genoem
The faculty of education is named after prof G.G. Cillié.

Eventually Cillié returned to Stellenbosch where he was appointed as head of classical languages. When the Victoria College was declared a University, there was a total of 558 students and 42 lecturers (Stellenbosch 3 eeue). Prof Cillié delivered the inaugural address. At the new university he was appointed as the dean of Education and later as the rector (from 1919 to 1925).

In between his academic duties he cultivated his vegetable garden in Van Riebeeckstreet, raised his seven children, and supported his wife with her work in the A.C.V.V. Annie Hofmeyer writes that the bridge over the meulsloot was in mutual ownership of Prof Cillié and Paul Roos. I wonder if it was this one…

img_0105

 

————–live Stellenbosch———–

Article and photos: Y Coetsee 2016
Sources: Stellenbosch Drie eeue (1979),
Van Riebeeckstraat, Stellenbosch (noordekant), Annie Hofmeyer (1990).

One thought on “Die storie van G.G. Cillie se huis

  1. Pingback: Claassenstraat – waar kom die naam vandaan?

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *