LawDotNews Nuusbrief Julie 2013

LawDotNews Nuusbrief Julie 2013

VERSEKERING: JY MOET ALLE WESENLIKE INSIDENTE AANMELD

Jy betaal al jare lank elke maand getrou jou stewige premies aan jou versekeraar. Wanneer jy uiteindelik ‘n eis indien, is dit uiters onsmaaklik as die versekeraar dan weier om uit te betaal. Maak seker dat jy van jou kant af voldoen aan al die terme en voorwaardes van jou versekeringskontrak.

‘n Verlies van R600 000

‘n Versekerde motoris moes onlangs hoor dat hy R608 772 (plus rente en regskostes) slegter daaraan af is. Die Hoë Hof het ten gunste van sy versekeraar beslis dat die afwysing van sy versekeringseis, regmatig was. Die eis het ontstaan as gevolg van ongelukskade aan sy Audi R8 Quattro motorvoertuig. Hy het nagelaat om die versekeraar in te lig oor twee vorige ongelukke waarin hy betrokke was en waarvoor hy nie eise ingedien het nie. Read more about LawDotNews Nuusbrief Julie 2013

READ MORE