Oor die Berge

Oor die Berge

Daar is iéts omtrent berge en hulle (bykans stereotiepe) standvastigheid wat rustigheid uitstraal. Woorde soos “majestueus” word dikwels gebruik om hulle grootsheid te besing, en, afhangende van die berg of bergreeks, “indrukwekkend”, “asemrowend”, “imposant”. Hierdie woorde, hoewel hulle soms clichéagtig kan voorkom, is meestal in die kol, want die meeste berge is al hierdie dinge,Read more about Oor die Berge[…]

READ MORE
law.news nuusbrief julie 2012

law.news nuusbrief julie 2012

FACEBOOK, LINKED-IN, TWITTER: SOSIALE MEDIA EN ONTSLAG

Die gebruik van sosiale media het toenemend ‘n effek in die werksomgewing. Werknemers en werkgewers moet hiervan kennis neem. Klagtes en uitgesproke kommentaar oor werkgewers kan vinnig en met nadelige gevolge versprei word.

Werknemers: Nota uit die voorste linies

Die gevaar is dat enige negatiewe kommentaar wat jy aanlyn neerpen, soos ‘n veldbrand kan versprei, of dit jou bedoeling was of nie. In die era van die internet, word jou private opmerkings in die openbare domein sigbaar, sodra jy dit aanlyn publiseer of op Twitter twiet. Indien hierdie opmerkings lasterlik of beledigend teenoor jou werkgewer, die besigheid, kopers of verskaffers is – kan jy ernstige skade vir jou werkgewer asook vir jou werkskollegas veroorsaak.

Onlangse uitsprake van die “CCMA” (KKMA – Kommissie vir Konsiliasie, Mediasie en Arbitrasie) bevestig dat dit selfs tot jou ontslag kan lei.

So het die CCMA onlangs die ontslag van ‘n operasionele bestuurder en boekhouer van dieselfde werkgewer gehandhaaf. Beide het afbrekende en beledigende kommentaar oor hul werkgewer en ander bestuurspersoneel op Facebook geplaas – keuropmerkings soos “what an idiot”, “dumb brats” en “mickey mouse business”.

Read more about law.news nuusbrief julie 2012

READ MORE